درخواست سمینار و کارگاه

توضیحات:

جهت درخواست برگزاری کارگاه و یا سمینار فرم های زیر را دانلود کنید و به ایمیل زیر ارسال کنید.

ایمیل: amoozesh@zccima.ir
دانلود فرم درخواست